Skip to main content
 首页 » » 正文

2020Toluna積分

更新時間:
  • 免費註冊账号!

  • 網絡完成任務

  • 搵現金著數

香港網賺網:Toluna積分,2020香港兼職公司推薦。適合學生/主婦/無業人士Toluna積分,時薪80-300 HK$!即日現金出糧,免費報名參加!

+ 兼職公司:Toluna香港公司

+ 兼職時薪90 - 120 HK$

+ 賺錢方法:填網絡問卷賺錢

+ 兼職出糧:即日現金出糧

想搵錢,學網賺? 立即開始搵錢! 項目詳細介紹

Toluna積分,2020香港兼職公司推薦。適合學生/主婦/無業人士Toluna積分,時薪80-300 HK$!即日現金出糧,免費報名參加!

Toluna積分

▲Toluna積分圖片

更多介紹:Toluna積分_gooleToluna積分_bing

Toluna積分是什麼?toluna積分就是虛擬貨幣,等價於港幣。通過填寫問卷調查等賺取,在toluna獎賞中心可以兌換成港幣。賺到toluna積分,就等於賺到了錢。

視頻:Toluna積分

積分是一種在多項活動上為奬勵Toluna會員而設的虛擬貨幣。例如:參與問卷調查、邀請朋友加入Toluna及完成其註冊、完成填寫個人詳細資料。為了答謝您的加入,在您首次登入Toluna時便可獲得500積分。您只需使用20,000積分便可兌換奬賞,例如著名的超級市場現金禮券。

Toluna積分如何賺取?

首先,您必須註冊為Toluna會員並確認您的電郵地址,才可以開始累積積分。完成註冊及確認後,您可以透過此Toluna網站、在電子郵件中收到的邀請、Toluna主辦的投票、填寫詳細資料或邀請朋友加入等方式賺取積分。

1、免費加入Toluna後並首次登入帳號,即可獲得500積分。

2、參與問卷可以獲得積分,每個問卷約50HK$!

3、每個月還有機會贏取高達NT$80,000的每月大抽奬!

4、使用手機APP來完成問卷,還可以額外獲得500積分。

我在toluna上可以賺取多少積分?

透過Toluna問卷調查、Toluna主辦的投票、填寫詳細資料及邀請朋友加入可賺取的積分並無上限。

toluna填問卷賺錢

圖:toluna填問卷賺錢

積分有沒有使用的若干指定限期?

有。當積分加進您的帳戶後,有效期為16個月。

在這段期間過後,尚未使用的積分將會自動過期並從您的帳戶中刪除。您的積分不會即時到期,積分於您獲取時起計,有效期為16個月

(例如:若您於2013年3月15日獲得積分,若您仍持有該等積分,該等積分會於2014年7月28日被刪除)。

該等扣減通常於獲得積分的月底進行,每月28日前後。請不要於最後一刻才兌換積分。

我如何檢查我的積分結餘?

在帳戶頭像的清單選取「積分」。

toluna積分

圖:toluna積分

積分頁面讓您可查看您獲得積分的活動、您現時的結餘及您至今的兌換紀錄。

toluna積分結餘

圖:toluna積分結餘

在您的功能版面,您亦可查看您的積分結餘。

我如何兌換toluna積分?

您可在toluna「社區」清單選取「選擇奬賞」兌換您的積分,在這裡您可查看您的國家可換領的奬賞列表。

以下是toluna香港社區提供的獎賞列表,20000積分即可兌換$50現金轉賬

toluna獎賞

圖:toluna獎賞

想搵錢,學網賺? 立即開始搵錢! 項目詳細介紹

休息一下

最新資源

兼職在家工作並不難?夜間兼職月賺3萬元

 4年前 (2016-03-18)     737

1